MyAppTheme Logo2

LICENČNÍ PODMÍNKY

LICENČNÍ PODMÍNKY

na základě upozornění na možné porušení autorských práv přistupujeme na jednání a do té doby stahujeme aplikaci z Appstore

Aplikace Simple TV je určena pro příjem českých programů bez potřeby modulu TV přijímače a vyžaduje připojení k internetu přes WiFi. Je optimalizovaná pro iOS zařízení (iPhone a iPad) a využívá interní HW dekodér s pozitivním dopadem na výdrž na baterii. Není třeba instalace dalších aplikací (Buzzplayer apod.) které dekódují softwarově a zbytečně zatěžují procesor.

Pro náměty a hlášení závad prosím využijte

Používáním této aplikace prohlašujete, že přebíráte na sebe veškerou zodpovědnost a právní dopady za sledování programů a že budete aplikaci používat v souladu s následujícími body:

1. Na aplikaci nahlížejte jako na Váš další fyzický TV přijímač a používejte jí v souladu s českými právními předpisy, zejména pak zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. V případě nejasností okolo povinností platit televizní poplatky za další TV přijímač navštivte stránku https://tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/index.php

2. Aplikaci používejte jen v místech, kde můžete legálně přijímat české TV programy.

3. Nepoužívejte aplikaci v zahraničí (viz pod 2) neboť příjem v zahraničí je obecně v rozporu s licencemi TV stanic pro pořady. Aplikace se bude snažit aktivně blokovat zahraniční přístupy. V případě Vašeho zjištění funkčnosti v zahraničí, příp. nefunkčnosti v České republice prosím kontaktujte podporu na info@iostv.cz

4. Aplikace je určená k využití vašeho iOS zařízení jako dalšího TV přijímače v domácnosti a předpokládá tedy připojení přes WiFi (cca 1Mb). Není optimalizována a ani se neuvažuje o optimalizaci pro provoz přes GSM sítě a její nástavby a nástupce. Není podporován ani AirShare, jelikož je předpokládán hlavní přijímač s legálním příjmem TV stanic.

5. Aplikace je určena pouze pro soukromé účely. Je zakázáno ji jakkoli modifikovat a využívat prostředky pro její funkčnost jinak, než v této aplikaci.

6. Aplikace je soukromým projektem, nelze se domáhat dostupnosti, zajištění kvality ani podpory a může být kdykoli pozměněna nebo zrušena bez náhrady.

Nepoužívejte tuto aplikaci, pokud je pro Vás v některých uvedených bodech nebo jejich částech neakceptovatelná !!!

Aplikace a příjem TV programů je uzavřený systém s identifikací, který nesplňuje podmínky pro označení internetový obsah nebo stream, podobně jako IPTV.
I přes předpoklad, že se svým zaměřením a vymezením poviností uživatelů, projektu netýká zákon 231/2001 Sb., resp. týká se §2 odst. 3b a 5a, může být na žádost příslušných orgánů, s ohledem na možný jiný právní výklad, omezen počet uživatelů na 100 v souladu s odst 6, případně zcela omezena funkce do doby zajištění souladu se všemi zákony a licenčními ujednáními platými v České republice.

Aktuální informace naleznete na těchto stránkách https://www.iostv.cz